Efter behandlingen

Inledning

Denna texten är till för att inspirera till att få ihop en planering för tiden efter en ibogain-behandling. Det är mycket som ska till för att få ordning på sitt liv och man kan även behöva hjälp på traven från någon utifrån som kan komma med tips och vara ett bollplank för diverse idéer innan man vet vilka beslut man ska fatta. Ibogainterpaueten Patrick utryckte under sitt besök i Stockholm Januari 2007 att det behövs två mirakel där ibogain fungerar. Det första genom att avbryta det kemiska beroendet och suget. Det andra är att få ihop en fungerande planering för hur man ska gå tillväga för att ta itu med sin vardag och de problem som är kopplade till den. Den delen är upp till till dig.

Drogmissbruk orsakar ett kemiskt beroende i hjärnan och även ett psykiskt sug efter drogen. Ibogain hjälper mot båda dessa faktorer men det finns en tredje faktor som inte är lika lätt att tampas med. Vanan. De flesta missbrukare skapar en livsstil kring sitt beroende, det innebär att livet är inrutat på ett sådant sätt att det styr hela vardagen. Det kan exempelvis handla om att vakna en viss tid pga. drogsug, att skaffa pengar till droger, inhandlande av dessa och umgänget med andra missbrukare. Det är detta som är det stora problemet med att behandla ett beroende. Man blir som sagt av med både abstinensen och suget med hjälp av Ibogain medan vardagen efter behandlingen hotar den nyfunna drogfriheten. Det är svårt att ändra sin livsstil med allt det innebär. Eftersom det hittills inte finns någon adekvat eftervård eller hjälp för Ibogain patienter kommer många hem till samma situation som de lämnade innan de behandlades. Gamla minnen som sitter i väggarna där man bor, man har sina missbrukarvänner och en sysslolöshet som kommer att kännas ännu mer påtaglig om man inte kan knarka bort tiden. Detta är ofta orsaken till de återfall som vissa får/tar. Därför är det viktigt att planera för sitt hemkommande i största möjliga mån med aktiviteter, eventuell flytt, terapi eller vad man som nu kan tänkas behöva för att hålla sig ren. Vissa kan behöva någon att prata med efter en behandling. Andra kan behöva genomgå en neuropsykiatrisk utredning om det t.ex ligger misstänkt ADHD i botten. Man kan även behöva lära sig nya strategier att tampas med stress och rastlöshet och då kan massage och andra avslappningsformer vara bra.

Nedan följer ett antal tips och kontaktinformation för att nå olika vårdinrättningar, samt annat som kan vara bra för att planera ihop en fungerande eftervård på egen hand. Förhoppningsvis kommer det inom en snar framtid byggas upp ett fungerande nätverk med efterbehanding i anslutning till Ibogainbehandingen.

Att styra upp din livsituation kan ta tid. Vi hoppas att denna texten kan fungera som en hjälp på traven. 

I samband med hemkomsten:

Skyddad Miljö

När man kommer hem från ibogainbehandlingen så kan det vara en väldigt bra ide att åka till en lugn och avkopplande plats ett tag istället för att återvända direkt till sin hemmiljö och problemen som är kopplade till den. Platsen man åker till kan exempelvis vara en stuga i skogen eller på landet, bo hos en nära släkting .m.m. Det viktiga är att hitta en miljö där man i lugn och ro kan vila ut och dra nytta av ibogainets positiva efterverkningar som många känner en stabilitet och ett lugn av. Vistelsen borta från hemmet och eftereffekterna från behandlingen skapar tillsammans många möjligheter att reflektera över sin situation och är en bra förutsättning för att man, när man återvänder hem till vardagen, skall kunna tampas med de resterande bitarna som är kopplade till ens missbruk. 

Terapisamtal

En del personer kan behöva terapisamtal i anslutning till ibogainbehandingen. Att hitta en erfaren terapeut som man själv tycker är bra kan vara svårt med tanke på alla inriktningar som finns, KBT eller dess motsvarighet DBT är två terapiformer som ger bra resultat. Ifall den lokala psykiatrimottagningen håller en bra kvalitet så kan man hitta någon bra att prata med där, finns även speciella psykoterapi-enheter på vissa orter som kan vara ett alternativ. Man kan även ge sej ut på den privata sektorn där man kan hitta dom bästa terapeuterna. Det kan vara dyrt att lägga ut pengar för det på egen hand, men det finns en del som har avtal med landsting så betalning kan ske genom dem, även genom de sociala myndigheterna eller arbetsgivare kan det finnas möjlighet att få sina samtal betalade så man inte behöver lägga ut ur egen ficka. 

När man söker efter en psykolog eller psykoterapeut i den privata sektorn så är det viktigt att vara säker på att personen ifråga har en giltig legitimation och rätt att utöva sin yrkesroll. Skulle man misstänka någon form av kvacksalveri så kan man kontrollera om personen har en giltig legitimation på det här telefonnumret till socialstyrelsen: 08-555 530 00. 
Endast psykologer och psykoterapeuter som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund och som har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen finns att hitta på länken nedan:

Psykologförbundets hemsida

Psykologiguidens hemsida

Neuropsykiatrisk utredning

Eftersom det visat sig att många som börjat missbruka droger av olika slag bär på en odiagnostiserad och obehandlad underliggande neuropsykiatrisk sjukdom så kan ibogain möjliggöra att en utredning kommer till skott. I dagsläget kan detta för många vara omöjligt eftersom en utredning inte kan genomföras under ett pågående drogmissbruk, vilket är problematiskt då personen lätt faller mellan stolarna och inte får någon hjälp alls. Sätter man in Ibogain i det här sammanhanget så kan det vara lösningen på ett väldigt stort samhällsproblem.


En neuropsykiatrisk utredning är omfattande. Flera aspekter behöver bedömas, skilda yrkeskategorier (främst läkare och psykolog) bör samarbeta i team och en fullständig anamnes krävs för att utvecklingsrelaterad neuropsykiatrisk problematik ska kunna bedömas. Då man utreder funktionshinder med debut i barndomen är det nödvändigt att påvisa att problem som stämmer med det aktuella funktionshindret har förelegat innan sju års ålder (ADHD) eller tre års ålder (Autism). Denna information får man genom att intervjua anhöriga som känt personen sedan födseln (ofta föräldrar eller syskon), samt genom att ta del av tidigare journaler och eventuella utredningar som gjorts. En fullständig utredning tar i genomsnitt 40 timmar att genomföra. Vill man veta mer hur man ska gå tillväga för att påbörja en neuropsykiatrisk utredning så kan man vända sig sjukvårdsupplysningen (Ring 1177) eller gå in på http://www.1177.se.


Organisationer/kontaktmannaskap

Att knyta sig till en organisation för att få stöd och stifta nya bekantskaper med folk som har ett gemensamt mål som en själv kan vara oerhört lovande, dels för att det kan styra bort en från gamla bekanta som inte är bra för en, dels för att det kan stimulera nya relationer som kan vara uppbyggande för en själv och ge en kraftigare ståndpunkt till att inte falla tillbaka till det liv man levt i tidigare. Det är viktigt att känna att man ingår i ett sammanhang. Ett svårt bryt för många är steget från det liv man levde tidigare till att hitta nånting annat som man känner en delaktighet i. 

En organisation som kan vara väldigt bra att kontakta är Kriminellas revansch i samhället (KRIS). Det är en kamratförening som riktar sig till personer som vill kämpa sig ur kriminalitet och missbruk. Ett kontaktmannaskap som föreningen erbjuder kan vara till stor hjälp för många. 

KRIS hemsida 

Har man haft problem som innefattar bensodiazepiner eller andra narkotikaklassade läkemedel så kan RFHL (Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende) vara ett bra alternativ att höra av sig till.RFHL:s hemsida

Metoder för att hantera stress/ångest:

Några lagliga icke-kemiska alternativ till droger:

Massage, akupunktur, kinesiologi, m.m.

Någon form av kroppsvård kan vara väldigt bra att ta till för att hitta nya sätt att handskas med den stress man måste hantera i vardagen och kan även vara ett hjälpmedel för kroppen för att återhämta sig om den farit illa av en längre tids missbruk, väldigt bra alternativ i anslutning till en Ibogainbehanding. Här finns det många varianter och det kan vara en djungel att hitta den variant som passar en själv men vill man vara säker på att hitta en kroppsterapeut som har bra kvalitet på behandlingen så kan man söka på Kroppsterapeuternas yrkesförbunds hemsida. De har 4000 medlemmar i Sverige och utomlands som uppfyller deras kriterier.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds hemsida

Flyttank (floating)

Floating användes av NASA inom rymdforskningen redan på 1950-talet och användes även till att behandla hemkommande Vietnam-soldater med Post traumatisk stress (PTSD) som uppkommit under kriget. Flera forskningsprojekt med idrottare har gjorts. Då har man bland annat använt floating för att minska muskel- och spänningssmärtor samt öka förmågan till kreativ visualisering, det vill säga en form av mental träning. I dag pågår flera forskningsprojekt om floatingens effekter på både kropp och själ. Fysiskt har man sett effekter som smärtlindring och sänkt blodtryck. Psykiskt visar forskningen effekter som minskad stress, snabbare inlärning och ökad kreativitet. Floating är väldigt bra att kombinera med t.ex massage.

Läs en studie om Floting

Frigörande andning

Det finns andningstekniker som man kan använda sig av för att lösa upp inre blockeringar och bättra det allmänna hälsotillståndet. Teknikerna ska vara relativt lätta att lära sig. Vill du veta mera så finns det mycket att läsa på den här sidan: Frigörande andning 

Sökmotor till godkända andningspedagoger landet runt finns på den här länken: Frigörande andning – hitta pedagog. 

På längre sikt:

På längre sikt behöver du hitta någonting att fylla tiden med. Börja jobba eller studera, ta upp gamla hobby-aktiviteter, träning etc.

Jobb, skola eller andra studier

Att komma igång med jobb, skola och studier är en väldigt viktig del för många för att känna en delaktighet i vardagen. Missbruk kan ofta vara en direkt följd av brist på stimulans i tillvaron vilket följer av att man inte har något speciellt att sysselsätta sig med på dagarna. Att hitta rätt form av studier, arbete o.s.v kan vara ett livslångt projekt, men känner man sig manad så ska man prova sig fram. Även om man inte hittar rätt direkt så bär man med sig erfarenheter som kan vara till hjälp i framtiden. Ett väldigt bra alternativ kan vara att börja plugga på en folkhögskola. Då kan man komma bort från sin hemmiljö, stifta nya bekantskaper och en annan fördel är att många som går på folkhögskolor är personer som haft lite struligare bakgrund och behöver komma bort för att kunna koncentrera sig på sina studier så man behöver inte känna att man faller utanför på så sätt. 

Information om Sveriges alla folkhögskolor, kurser, utbildning, folkbildning, sommarkurser, distanskurser, studier 
  
Centrala studiestödsnämndens (CSN) hemsida där det finns information som är relevant för studerande 

Arbetsförmedlingen erbjuder rådgivning när det gäller att hitta arbete

Fysisk aktivitet

Att aktivera sig fysiskt är väldigt utvecklande, både fysiskt och psykiskt. Fysisk träning är ett av dom absolut bästa sätten att återerövra kontrollen och bygga upp kroppen om den farit illa av en längre tids missbruk. Det finns ett nästan oändligt antal olika träningsvarianter så det finns något för alla. För vissa kan det vara tillräckligt stimulerande att ta en promenad i skogen eller jogga lite lätt, för andra så kan det behövas mer explosiva varianter av träning t.ex vikter, boxning eller varför inte simning? Lagsporter eller samhörigheten man kan få på ett gym eller hos en förening kan samtidigt som det förbättrar ens fysik fylla den social luckan som missbruket skapat. 

När man tränar är det viktigt att man har en liten bild med vad man vill uppnå med träningen. Hur den bilden kommer se ut utvecklas med tiden då man börjar prova på olika varianter och lär känna sin kropp bättre och man får mer förståelse för hur kroppen fungerar näringsmässigt och uthållighetsmässigt. Träning av alla slag är en väldigt effektiv metod för att lära sig bli mer lyhörd och lyssna på sin kropp och på så sätt bygga upp en mer balanserad tillvaro. Har man t.ex problem med överaktivitet så är träning ett effektivt sätt att göra sig av med energin, få utlopp för frustration, få bättre blodcirkulation, motverka stress och ger bättre välmående i allmänhet. Vill man höra sig för lite om de olika sporterna som finns i Sverige så kan man gå in på Riksidrottsförbundets hemsida där samtliga idrottsgrenar i sverige finns registrerade.. 

Riksidrottsförbundets hemsida. 

Kost och näring

När man börjar aktivera sig fysiskt blir det extra viktigt att tänka på vad man äter och att man får i sig alla de näringsämnen som kroppen behöver. Men även då man inte anstränger sig fysiskt är det gynnsamt att ha en ordentlig, varierad och balanserat kosthållning för att bättra på sitt mående samtidigt som det hjälper kroppen att bygga och reparera sig själv. Många av dagens problem som uppstår är stressrelaterade ihop med att kroppen inte får all näring som den behöver. Dagens stressiga samhälle kan göra det tufft om man är i en återhämtningsfas från ett aktivt missbruk. Vill man läsa lite mer om kostlära så besök Dietist.se Man kan även låna böcker från bibloteket i ämnet.

Djur

Djur är ett samtidigt ett ansvar, så det kanske inte är det första man bör tänka på innan man så att säga är klar med sig själv. Men om man känner sig ensam och inte har ett förhållande eller nära släktingar som man kan samtala med eller vara med så kan exempelvis en hund vara en trogen partner som alltid lyssnar, hjälper dig komma ut och röra på dig, skapar meningsfullhet, det är någon att bry sig om och känna kärlek till. Djur kan även leda till kontakter med andra människor via olika föreningar eller bara möten ute på rastningen.

Det viktiga är att du hittar något att göra som känns meningsfullt!