FAQ

Vanliga frågor om Ibogain och ibogainbehandling

Fråga: Vilka olika sorters missbruk kan ibogain hjälpa till att avbryta? 
Svar: Ibogain används främst för att ta bort det kemiska beroendet av opiater såsom heroin, morfin, kodein, opium och metadon. Förutom opiater fungerar även ibogain effektivt som behandling av kokain och i viss mån även amfetamin, alkohol, nikotin och bensodiazepiner.

Fråga: Hur stor är chansen att bli av med sitt missbruk med hjälp av ibogain?
Svar: Patrick venulejo skriver i en FAQ på sin hemsida att 95% av hans patienter saknar abstinens 40 timmar efter inledningen av behandlingen. Därmed är ibogain  effektivt för att bryta/reducera det akuta kemiska beroendet till t.ex opiater och även till viss del de bakomliggande psykiska faktorerna som kan vara drivkraft till själva missbruket. Dessvärre så handlar ett drogmissbruk om mycket mer en just det kemiska beroendet så därför kan Ibogain behöva kombineras med andra verktyg. Det har föreslagits att någon terapiform t.ex psykoterapi är av märkbart värde att följa upp med efter en behandling.

Hur chanserna är på längre sikt kan man läsa i Dr. Baastians studie ”Life after Ibogaine”. Den är gjord från ett formulär som 21 personer (främst med opiater som primär drog) som genomgått en ibogainbehandling har fått fylla i. Från resultatet kan man uttolka att 5 slutade med absolut alla droger (medelvärdet för den drogfria perioden var 41.2 månader). Från de resterande 16  blev 9 av med antingen den primära och sekundära drogen men fortsatte använda andra droger. 7 av 21 återgick till missbruket efter i medeltal en vecka men 6/7 av dessa kunde minska sin dos. Medelvärdet för alla deltagarna i studiens drogfria period var 21.8 månader, medianvärdet var lite lägre, 6 månader. Slutsatsen blir att 2/3 blir helt eller delvis av med sitt missbruk under en lång period.

Fråga: Vad kostar en ibogainbehandling?
Svar: (Observera att dessa priser är från 2007) I Sverige finns för närvarande ingen möjlighet till legal behandling med ibogain. Hos i Prag kostar en behandling mellan 1200 och 1500 Euro (11000-14000 Kr). Priset för behandlingen inkluderar provtagning på kliniken i Prag, lämplig dos ibogain och övervakad behandling på sjukhus med närvarande läkare och sjukvårdspersonal. Priset beror på dosen (en heroinist behöver exempelvis högre dos än en missbrukare av bensodiazepiner) och servicegraden hos behandlande inrättning. Hotell innan och efter behandlingen kostar 20 Euro (180 Kr) per natt/person. Flyg kostar därtill c:a 3000 Kr. Matkostnad tillkommer. Totalt kan man man med andra ord få räkna med att betala totalt 16000-20000 Kr totalt för resan och behandlingen. För information och priser om andra klinker, Klicka här.

Fråga: Hur förbereder man sig inför en behandling? 
Svar: Du kommer innan behandlingen att genomgå en läkarundersökning där man tittar på levervärden och EKG, allmäntillstånd etc. Först efter läkarens klartecken så går man vidare. 

Kvällen innan behandlingen så ordineras man någon form av medicin beroende på vilken drog man använder för att inte behöva uppleva abstinensymtom mer än nödvändigt och för att kunna sova ordentligt natten innan. Man ombeds även äta ett ordentligt mål mat för att förbereda kroppen inför behandlingen. På själva behandlingsdagen så ska man befinna sej i abstinensfas innan man inleder behandlingen, vilket är lite olika tidsperspektiv beroende på vilken drog man är beroende av. Längre tid behövs innan behandlingen kan inledas vid beroende av t.ex subutex och metadon p.g.a av dess långa halveringstid. Under tiden så brukar man få ett korttidsverkande morfinpreparat för att inte behöva uppleva mer abstinens än nödvändigt. Under själva behandlingsdagen så fastar man och undviker att dricka något med fett i eftersom fett visat sig binda ibogainet ibland. Man kan eventuellt på behandlingsdagens morgon ta en frukt eller dricka en kopp te men i stort sett så ska magsäcken vara så tom som möjligt eftersom vissa blir illamående under behandlingen.

Fråga: Hur lång tid tar en ibogainbehandling? 
Svar: Ibogainets första effekter börjar märkas efter 45 minuter. Efter ca 2 timmar har man nått själva ”peak-nivån” utav ibogainets visionskapande verkan som håller i sej ungefär 4 – 8 timmar. Efter det så kan man uppleva en kvardröjande stimulans som håller i sej allt från 24 – 48 timmar.

Fråga: Hur är det efteråt? Är man omedelbart fri från allt missbruk? 
Svar: Efteråt kan det vara av märkbart värde att följa upp med någon terapi-form t.ex psykoterapi. Ibogainet i sig kan avgifta men resten är upp till en själv, ordna upp sin livsituation kan ta tid.  En del patienter kan behöva en andra eller tredje behandling för att tillhandahålla en bättre verkan i ett långsiktigt mål att avstå från drogerna. Det kan vara en bra ide att ha funderat lite grand på vad som ska göras direkt när man kommer tillbaka från behandlingen. Läs mera under Efter behandlingen

Fråga: Kan man bli beroende av ibogain / kan ibogain användas som nöjesdrog ? 
Svar: Eftersom ibogain tenderar att ge upphov till en del otrevliga fysiska symtom så minskar möjligheten att ibogain kan fungera som en rekreationell drog. Många av effekterna inte är eftertraktansvärda hos de flesta som använder droger, som exempel kan nämnas att drogen verkar i flera dygn och under den tiden har den påverkade mycket nedsatt motorik/muskelfunktion och kan behöva hjälp med att exempelvis ta sig till toaletten. För den som söker den spirituella upplevelsen brukar dessa fysiska bieffekter inte vara värt besväret, det blir både lättare, billigare och bättre för dessa att välja andra olagliga droger som saknar bieffekterna. Något fall av ibogainberoende eller ibogainmissbruk har aldrig konstaterats.

Fråga: Har ibogain några bieffekter?
Svar:  Ja. Vid terapeutiska doser så har Ibogain en aktiv verkan på 24 till 48 timmar, är ofta fysiskt och mentalt uttröttande vilket innebär att patienten bör ligga och vila tills samtliga verkningar gått över. Under behandlingen så ombeds man ligga så stilla som möjligt eftersom rörelser kan ge upphov till illamående vilket kan innebära uppkastningar. Man får även en viss ljud och ljuskänslighet därför är det en fördel att behandlingsrummet är nedsläckt och yttre stimuli saknas. Därtill kan ataxi, kramper, illamående, m.m. förekomma. Dessa effekter kommer endast under den aktivaste fasen av behandlingen. Efteråt kan man uppleva sömnsvårigheter (behovet av att sova minskar) under någon/några veckor.Läs mera under Risker och biverkningar.

Fråga: Kan man vara allergisk mot ibogain? 

Svar: Ja. Man vet ju inte på förhand om man är allergisk mot ett nytt okänt ämne. Vid normal ibogainbehandling ger man därför först en liten testdos för att på så vis kunna se att personen inte är allergisk mot ibogain innan man ger den fulla doseringen.

Fråga: Är en ibogainbehandling smärtsam? 
Svar: p.g.a av ibogainets verkningar på kroppen så känner sej många både mentalt och fysiskt utmattade efter en behandling, men någon smärta i generell mening verkar inte uppstå som en komplikation.

Fråga: Är själva ”trippen” jobbig? Kan man fastna i en psykos?

Svar: Vissa personer kan uppleva konfrontationer med undanförträngda episoder som påfrestande, varpå man försöker fly och det skapar istället mer spänningar och ångest. Det brukar rekommenderas att man inte försöker kämpa emot det som kommer upp till ytan utan att man accepterar det man ser, det man tänker, det man upplever. Att man inför behandlingen bestämmer sig för att ha en accepterande grundinställning kan psykiskt förebygga låsningar och negativa upplevelser. Nivån av påverkan brukar inte upplevas som så hög att man inte kan interagera med behandlaren/närstående som finns med under behandlingen. Ni kan i förväg bestämma exempelvis att du säger till om det känns dåligt så kan någon göra något så enkelt att hålla din hand eller säga att allt kommer att bli bra eller liknande vilket kan vara mycket skönt att höra och får allt att omedelbart ändra riktning. Psykoser är mycket ovanliga, i princip odokumenterad i samband med ibogainbehandlingar. Det är istället mycket vanligt att personen som behandlats inte upplevde den hallucingogena/psykiska påverkan av ibogainet speciellt starkt alls utan mer kände sig sömnig/dåsig. Rädslan för den psykiska effekten av ibogain är med andra ord oftast obefogad.

Fråga: Kan man dö av Ibogain? 
Svar: Det har förekommit några dödsfall under ibogainets moderna historia. Den fullständiga orsaken är inte fullt klarlagd. Ibogain bör endast användas efter en noggrann läkarundersökning där man ser över EKG, levervärden m.m samt att behandlingen övervakas av medicinsk personal. Läs mera om dödsfall under Risker och biverkningar.

Fråga: Varför är inte ibogain tillåtet i Sverige just nu? 
Svar: Dels är det är narkotikaklassat i Sverige, dels saknas tillstånd att använda ibogain som medicin.  Myndigheterna gjorde en ny utredning 2007 om man skulle föreslå en omklassificering av ibogain illegala status, men det blev inget sådant beslut. Man uppmuntrar visserligen att intresserade forskare söker tillstånd att genomföra studier som kan användas för framtida omklassificeringar och lämnar därmed inte dörren helt stängd, men den undviker att utreda den intressantaste frågan av alla – Varför blev ibogain förbjudet från början? Påståendena från beslutet som lade till ibogain på listan över narkotikaklassade ämnen kan inte backas upp med bevis. Lagstiftarna som förbjuder droger som i princip är outforskade har svårt att kunna backa när det senare framkommer saker som istället pekar mot att drogen är en potentiell medicin snarare än ett hot mot samhället.  Läs gärna mera här.