Stöd oss!

Insamling för framtiden

Ibogain.se drivs av den ideella föreningen Holistisk missbruksvård. Det här är ett upprop till allmänheten att stödja vår verksamhet genom att skänka pengar. Ditt stöd till oss främjar arbetet för en bättre missbrukarvård.

Ditt bidrag kommer att användas till följande:

  • Klinisk forskning om ibogain
  • Öka kännedomen och kunskapen om ibogain hos allmänheten
  • Bidrag till missbrukare som inte har egna medel till att finansiera en ibogainbehandling
  • Stöd till våra medarbetare som ibland reser med missbrukare till ibogainkliniker
  • Kostnader i samband med möten / rådgivning till missbrukare

Vad pengarna används till kommer också att redovisas här och i forumet.

Bankgiro: 200-0511 eller Plusgiro: 582650-8

Andra sätt att hjälpa till:

Om du inte har möjlighet att bidra ekonomiskt finns det andra sätt att stödja vår sak.

Du kan berätta om Ibogain för dom du tror behöver informationen.

Om du har en hemsida, blogg eller liknande får du gärna lägga upp en ibogainbanner på den:

<a href=”http://www.ibogain.se/”><img src=”http://forum.ibogain.se/files/ibogainanimation_175.gif” border=”0″><br>
Ibogain – Lovande behandling mot drogberoende.</a>