Växt-rotbark anses inte vara beredning av Högsta Domstolen

I en vägledande dom från Högsta Domstolen den 8:e april 2014 framgår det att mald rotbark av växter som innehåller klassade ämnen (exempelvis T. iboga) inte anses vara narkotika:

Länk till pdf

Citat från domen:

16.
En beredning omfattas enligt artikel 3.1 i psykotropkonventionen av samma kontroll som det i beredningen ingående psykotropa ämnet eller ämnena. En beredning enligt konventionen är således att anse som narkotika enligt 8 § 1 narkotikastrafflagen.

17.
Vad som avses med en beredning framgår av artikel 1 f) i psykotrop-konventionen. Av den definitionen framgår att med beredning avses varje lösning eller blandning, oavsett dess fysikaliska tillstånd, vari ett eller flera psykotropa ämnen ingår. Med beredning avses även ett eller flera sådana ämnen i avdelade doser.

18.
Det ämne som är aktuellt i detta fall utgörs av nermalt växtmaterial från Mimosa hostilis. Det är inte fråga om vare sig en lösning eller en blandning.

Materialet har enligt vad som framgår av utredningen förvarats i två påsar. Det är således inte avdelat i doser. Materialet kan mot denna bakgrund inte anses utgöra en beredning i den mening som avses i artikel 1 f) i konventionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*